Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Jackson, Lisa, 1952-

Väzby: Crose, Susan Lynn, 1952-
Väzby: Jackson, Susan Lisa, 1952-

Citácia: Jackson, L.: Nezvaný host
Citácia: LC (Names), cit. 21. 1. 2013
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia), cit. 14. 9. 2016
Citácia: www(osobní stránka)
Americká spisovatelka romantických napínavých příběhů a thrilerů.