Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Přibil, Martin, 1975-


Citace: Katalog expozice Hornictví, Rudný a uhelný důl (autoři textů: Martin Přibil, Karol Šmehil ; fotografie: Kateřina Uksová, Martin Přibil). Praha : Národní technické muzeum, 2015
Citace: Šmehil, Karol, ed. - Přibil, Martin, ed.: Těžba surovin v proměnách času. Praha: Národní technické muzeum v Praze, 2012
Citace: www(29.11.2012 - Přednáška - Karol Šmehil a Martin Přibil: Ochrana starých důlních děl a související problematika), cit. 28. 1. 2013
Narozen 1975. Kurátor hornických sbírek Národního technického muzea v Praze, spoluautor publikací o těžbě surovin, o hornických památkách a technologickém toku při těžbě, zpracování a zužitkování surovin. Věnuje se též historii podzemních staveb a konstrukcí, historickému a městskému podzemí, fotodokumentaci, archivnímu bádání, GISu a geoinformatice.