Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Tremayne, Peter, 1943-

Väzby: Ellis, Peter Berresford, 1943-

Citácia: Tremayne, P.: Rozhřešení vraždou
Citácia: LC (names)
Citácia: www(Wikipedia, the free encyclopedia)
Citácia: Tremayne, P.: Opat s mečem
Anglický historik, spisovatel a novinář.