Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 1483 1380
BR Brožúry 0 0
EE E-knihy 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
KN Knihy 1483 1380 13.10.2021
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 0 0

Najhľadanejší