Výsledky vyhledávání | Městská knihovna v Plasích http://tritius.plasy.cz/search/by-authority/20003/rss Vyhledávání podle autority: [KLS] = knihtisk Katalog expozice Tiskařství / Národní technické muzeum (Praha, Česko) Od rukopisu ke knize a časopisu Šalda, Jaroslav, 1880-1965 Pět století českého knihtisku Horák, František Encyklopedie knihy ; starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod Voit, Petr Česká kniha v proměnách staletí Mistr z Mohuče : dobrodružný příběh jednoho vynálezu Feld, Friedrich Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven Kneidl, Pravoslav Tajemství knihy Pavlát, Leo Co zavinil Gutenberg : o písmu a o tisku Souček, Ludvík, 1926-1978 Jak se dělá kniha Thiele, Vladimír, 1921-1997