Výsledok vyhľadávania | Plasy http://tritius.plasy.cz/search/index-item/rss?id=420&value=Kri%C5%A1toufek,%20Karel&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Krištoufek, Karel